પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા Pan Tame Kya Khovai Gaya Lyrics - Jignesh Barot (Jignesh Kaviraj Barot)

પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા | PAN TAME KYA KHOVAI GAYA LYRICS IN GUJARATI is recorded by Jignesh Barot (Jignesh Kaviraj Barot) from Amara Muzik Gujarati label. The music of the song is composed by Jitu Prajapati, while the lyrics of "Pan Tame Kya Khovai Gaya" are penned by Rajan Rayka and Dhaval Motan. The music video of the Gujarati track features Jignesh Barot, Sweta Sen, Karan Rajveer and Bharat Chaudhary.

Pan Tame Kya Khovai Gaya Lyrics

Ho rah tari jova ma ame tevai gaya
Rah tari jova ma ame tevai gaya
Rah tari jova ma ame tevai gaya
Pan tame kya khovai gaya

Biju kon gamyu ke ame bhulai gaya
Biju kon gamyu ke ame bhulai gaya
Pan tame kya khovai gaya

Rah na jovu chhu pachhi tu aavshe
Pela jevo prem dil ma lavshe
Rah jovu chhu pachhi tu aavshe
Pela jevo prem dil ma lavshe

Bhul thi tara sapna mane jovai gaya
Bhul thi tara sapna mane jovai gaya
Pan tame kya khovai gaya
Pan tame kya khovai gaya

Athvadiyu me pandar dada
Tame bandhi lidhya vidai na vada
Mukhada dhola ne dila na kala
Ver vikher karya prem na re mala

Tya ja ubho chhu jya chhodi ne gayata
Hamna avu kahine halta thayata
Tya ja ubho chhu jya chhodi ne gayata
Hamna avu kahine halta thayata

Rah tari jova ma ame tevai gaya
Rah tari jova ma ame tevai gaya
Pan tame kya khovai gaya
Pan tame kya khovai gaya

Hamachar hombhadya ne dhol pan vagya
Vivoh nu murat kadhyu chhe taru
Tara vina to shu thashe maru
Tame bani jasho kok ni vahuvaru

bharatlyrics.com

Parka piyu ne padto melje
Varmala tu to todi ne aavje
Parka piyu ne padto melje
Varmala tu to todi ne aavje

Rah tari jova ma ame tevai gaya
Rah tari jova ma ame tevai gaya
Pan tame kya khovai gaya

Biju kon gamyu ke ame bhulai gaya
Biju kon gamyu ke ame bhulai gaya
Pan tame kya khovai gaya
Pan tame kya khovai gaya
Pan tame kya khovai gaya.

પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા Lyrics in Gujarati

હો રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા

બીજું કોણ ગમ્યું કે અમે ભુલાઈ ગયા
બીજું કોણ ગમ્યું કે અમે ભુલાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા

રાહ ન જોવું છું પાછી તું આવશે
પેલા જેવો પ્રેમ દિલમાં લાવશે
રાહ જોવું છું પાછી તું આવશે
પેલા જેવો પ્રેમ દિલમાં રે લાવશે

ભૂલથી તારા સપના મને જોવાઈ ગયા
ભૂલથી તારા સપના મને જોવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા

અઠવાડિયું મેં પંદર દાડા
તમે બાંધી લીધા વિદાઈના વાળા
મુખડા ધોળા ને દિલના કાળા
વેર વિખેર કર્યા પ્રેમના રે માળા

ત્યાં જ ઉભો છું જ્યાં છોડીને ગયા તા
હમણાં આવું કહીને હાલતા થયા તા
ત્યાં જ ઉભો છું જ્યાં છોડીને ગયા તા
હમણાં આવું કહીને હાલતા થયા તા

રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા

હમાચાર હોંભળ્યા ને ઢોલ પણ વાગ્યા
વિવોહ નું મુરત કાઢ્યું છે તારું
તારા વિના તો શું થશે મારુ
તમે બની જાશો કોકની વહુવારું

પારકા પિયુને પડતો મેલજે
વરમાળા તું તો તોડીને આવજે
પારકા પિયુને પડતો મેલજે
વરમાળા તું તો તોડી ને આવજે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
રાહ તારી જોવામાં અમે ટેવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા

બીજું કોણ ગમ્યું કે અમે ભુલાઈ ગયા
બીજું કોણ ગમ્યું કે અમે ભુલાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા
પણ તમે ક્યાં ખોવાઈ ગયા.

Pan Tame Kya Khovai Gaya Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *