રાસે રમતા Rase Ramta Lyrics - Divya Chaudhary

રાસે રમતા | RASE RAMTA LYRICS IN GUJARATI is recorded by Divya Chaudhary from VM Digital label. The music of the song is composed by Anwar Shaikh, while the lyrics of "Rase Ramta" are penned by Manu Rabari. The music video of the Gujarati track features Mahi Patel and Darshan Patel.

Rase Ramta Lyrics

He ajvali re rat ma he saiyaro ni sath ma
He ajvali re rat ma he saiyaro ni sath ma
Najare najaru malta haiyu than than thanke aaj
Rang ma ramta bhela bhamta dalda ame khoya raj

He rase ramta joya raj manda mara moya raj
Ae rase ramta joya raj manda mara moya raj

Tu chitdano chor dil kheche tari aor
Tu chitdano chor dil kheche tari aor
Dham dham vage dhol jamyo chhe mahol

Hathe chudi ke kangan mara khan khan khanke raj
He rumzum ramta farar farar tola ma takraya raj

Ho rase ramta joya raj manda mara moya raj
He rase ramta joya raj manda mara moya raj

Ho male jo taro sath ramiye re sangath
Male jo taro sath ramiye re sangath
Lai hatho ma hath mare karvi chhe aek vat

Malva tane mandu maru dhak dhak dhadke aaj
He sath taro malta dalda re tharta haiya re harkhaya aaj

Ha rase ramta joya raj manda mara moya raj
He rase ramta joya raj manda mara moya raj

He ajvali re rat ma he saiyaro ni sath ma
Ho ajvali re rat ma he saiyaro ni sath ma
Najare najaru malta haiyu than than thanke aaj
Rang ma ramta bhela bhamta dalda ame khoya raj

Ha rase ramta joya raj manda mara moya raj
He rase ramta joya raj manda mara moya raj
Rase ramta joya raj manda mara moya raj
Rase ramta joya raj manda mara moya raj.

રાસે રમતા Lyrics in Gujarati

હે અજવાળી રે રાતમાં હે સૈયરોની સાથમાં
હે અજવાળી રે રાતમાં સૈયરોની સાથમાં
નજરે નજરૂં મળતા હૈયું થન-થન થનકે આજ
રંગમાં રમતા ભેળા ભમતા દલડાં અમે ખોયા રાજ

હે રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ
એ રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ

તું ચિતડાનો ચોર દિલ ખેંચે તારી ઓર
તું ચિતડાનો ચોર દિલ ખેંચે તારી ઓર
ઢમ-ઢમ વાગે ઢોલ જામ્યો છે માહોલ

હાથે ચુડી કંગન મારા ખન-ખન ખનકે રાજ
હે રૂમઝુમ રમતા ફરર ફરતા ટોળામાં ટકરાયા રાજ

હા રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ
હે રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ

bharatlyrics.com

હો મળે જો તારો સાથ રમીયે રે સંગાથ
મળે જો તારો સાથ રમીયે રે સંગાથ
લઈ હાથોમાં હાથ મારે કરવી છે એક વાત

મળવા તને મનડું મારૂં ધક-ધક ધડકે આજ
હે સાથ તારો મળતા દલડાં રે ઠરતા હૈયા રે હરખાયા આજ

હા રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ
હે રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ

હે અજવાળી રે રાતમાં હે સૈયરોની સાથમાં
હો અજવાળી રે રાતમાં સૈયરોની સાથમાં
નજરે નજરૂં મળતા હૈયું થન-થન થનકે આજ
રંગમાં રમતા ભેળા ભમતા દલડાં અમે ખોયા રાજ

હા રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ
હે રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ
રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ
રાસે રમતા જોયા રાજ મનડાં મારા મોયા રાજ.

Rase Ramta Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *