રોણા બજારમાં ફર્યા કરે Rona Bajarma Farya Kare Lyrics - Geeta Rabari

RONA BAJARMA FARYA KARE LYRICS IN GUJARATI: Rona Bajarma Farya Kare (રોણા બજારમાં ફર્યા કરે) is voiced by Geeta Rabari from Zee Music Gujarati. The song is composed by Ajay Vagheshwari, with lyrics written by Satish Dalvadi. The music video of the song features Yuvraj Suvada, Dilip Thakor, Soham Patel and Rahul Rathod.

Rona Bajarma Farya Kare Lyrics

He… Mahenat thi khavu ne izzat thi jivvu
Vagar vanke koi ne na nadvu
He… Mahenat thi khavu ne izzat thi jivvu
Vagar vanke koi ne na nadvu

Sama pade to puru thai jay
Hisab na chopda close thai jay
Hama pade to puru thai jay
Hisab na chopda close thai jay

Pachhi duniya gotya kare

Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare
Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare

He dekhave bhola hav simple ne sada
Dekhave bhola hav simple ne sada
Banda chhe apani nagari na raja

Yaro na yar vala banka gujarat na
Charcha chhe apani akha jagat ma

Mard muchhado aeklo ja aave
Rangilo rano duniya zukave
Mard muchhado aeklo ja aave
Rangilo rano duniya zukave

Bhar bajare bhadaka kare

Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare
Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare

Ho… Aek var bole pachhi biju na bole
Aek var bole pachhi biju na bole
Bhai ni hanke akhi duniya dole

Jigar ma dam ne alag chhe andaj
Akhi duniya ma chhe rana na raj

Game aevi top hoy ladi re levu
Verio ni vachhe hohara padvu
Game aevi top hoy ladi re levu
Verio ni vachhe hohara padvu

Pachhi duniya salam bhare

Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare

He… Mahenat thi khavu ne izzat thi jivvu
Vagar vanke koi ne na nadavu

Sama pade to puru thai jay
Hisab na chopda close thai jay
Hama pade to puru thai jay
Hisab na chopda close thai jay

Pachhi duniya gotya kare

Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare
Balva vala balya kare
Rona bajar ma farya kare

Rona bajar ma farya kare
Rona bajar ma farya kare.

રોણા બજારમાં ફર્યા કરે Lyrics in Gujarati

હે… મહેનત થી ખાવું ને ઈજ્જતથી જીવવું
વગર વાંકે કોઈ ને ના નડવું
હે… મહેનતથી ખાવું ને ઈજ્જતથી જીવવું
વગર વાંકે કોઈ ને ના નડવું

bharatlyrics.com

સામા પડે તો પૂરું થઇ જાય
હિસાબ ના ચોપડા કલોઝ થઇ જાય
હામા પડે તો પૂરું થઇ જાય
હિસાબ ના ચોપડા કલોઝ થઇ જાય

પછી દુનિયા ગોત્યા કરે

બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે
બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે

હે… દેખાવે ભોળા હાવ સિમ્પલ ને સાદા
દેખાવે ભોળા હાવ સિમ્પલ ને સાદા
બંદા છે આપણી નગરી ના રાજા

યારો ના યાર વાલા બંકા ગુજરાત ના
ચર્ચા છે આપણી આખા જગત માં

મર્દ મૂછાળો એકલો જ આવે
રંગીલો રાણો દુનિયા ઝુકાવે
મર્દ મૂછાળો એકલો જ આવે
રંગીલો રાણો દુનિયા ઝુકાવે

ભર બજારે ભડાકા કરે

બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે
બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે

હો… એક વાર બોલે પછી બીજું ના બોલે
એક વાર બોલે પછી બીજું ના બોલે
ભાઈ ની હાંકે આખી દુનિયા ડોલે

જીગર માં દમ ને અલગ છે અંદાજ
આખી દુનિયામાં છે રાણા ના રાજ

ગમે એવી ટોપ હોય લડી રે લેવું
વેરીઓની વચ્ચે હોહરા પડવું
ગમે એવી ટોપ હોય લડી રે લેવું
વેરીઓની વચ્ચે હોહરા પડવું

પછી દુનિયા સલામ ભરે

બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે

હે મહેનતથી ખાવું ને ઈજ્જતથી જીવવું
વગર વાંકે કોઈ ને ના નડવું

સામા પડે તો પૂરું થઇ જાય
હિસાબ ના ચોપડા કલોઝ થઇ જાય
હામા પડે તો પૂરું થઇ જાય
હિસાબ ના ચોપડા કલોઝ થઇ જાય

પછી દુનિયા ગોત્યા કરે

બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે
બળવા વાળા બળ્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે

રોણા બજાર માં ફર્યા કરે
રોણા બજાર માં ફર્યા કરે.

Rona Bajarma Farya Kare Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *