સંદેશ રામના છુટ્યા Sandesh Ram Na Chhutya Lyrics - Ashok Thakor

સંદેશ રામના છુટ્યા | SANDESH RAM NA CHHUTYA LYRICS IN GUJARATI: The song is sung by Ashok Thakor under Ashok Thakor Official label. "SANDESH RAM NA CHHUTYA" Gujarati song was composed by Hardik Rathod and Bhupat Vagheshwari, with lyrics written by Natvar Solanki. The music video of this Happy and Sad song stars Piyush Patel and Yashvi Patel.

Sandesh Ram Na Chhutya Lyrics

Ho… Dado ug na maru modhu jonari

Ho… Dado ug na maru modhu jonari
Jaanu jaanu kenari
Ho… Dado ug na maru modhu jonari
Jaanu jaanu kenari

Cho jai aaj ae khovoni
Ruthi gai jivthi vhali
Lage zozari jindagi aaj re

Ho… Sandesh rom na chhutya
Aasu aene pan khutya
Aene mara chhinavi lidhya

Ho… Sandesh rom na chhutya
Aasu pan aene khutya
Ane mara chhinavi lidhya

Dado ug na maru modhu jonari
Jaanu jaanu kenari

Toro tutyo ne aakhu aabh re sunu padyu
Aem mari jindagi nu aayakhu bagadi gayu
Bandh re bharyu aena ghar nu barnu
Shodhyu na jade mane aenu sarnamu

Ho… Tuti gyu sapnu maru hatu re koy potani
Na ryu koi maru
Jivati re lash kari mot na re raste meli
Roto meli gai majdhar re

Ho… Sandesh rom na chhutya
Aasu aene pan khutya
Aene mara chhinavi lidhya

Ho… Sandesh rom na chhutya
Aasu aene pan khutya
Aemne amne vikhuta kariya

Dado ug na maru modhu jonari
Jaanu jaanu kenari

Aevi shu tare janu hati majburi
Jivto sahare tara mane gai bhuli
Dil ni re vato ghani dhul ma rodani
Prem ni kahani mari puri aaj na thai

Kone keva re have dil na re khukho mara
Ghav rai gya taaja
Nathi duva ke dava je mara thay potana
Hari gyo duniya aakhi aaj re

Ho… Sandesh rom na chhutya
Aasu aene pan khutya
Aene amne juda kariya

Ho… Sandesh rom na chhutya
Aasu ane pan khutya
Aene mara chhinavi lidhya
Aene mara chhinavi lidhya
Aene amane vikhuta kariya.

સંદેશ રામના છુટ્યા Lyrics in Gujarati

હો… દાડો ઉગ ન મારુ મોઢું જોનારી

હો… દાડો ઉગ ન મારુ મોઢું જોનારી
જાનુ જાનુ કેનારી
હો… દાડો ઉગ ન મારુ મોઢું જોનારી
જાનુ જાનુ કેનારી

ચો જઈ આજ એ ખોવોણી
રૂઠી ગઈ જીવથી વ્હાલી
લાગે ઝોઝારી જિંદગી આજ રે

હો.. સંદેશ રોમના છૂટ્યા
આંસુ એને પણ ખૂટ્યા
એને મારા છીનવી લીધા

હો.. સંદેશ રોમના છૂટ્યા
આંસુ એને પણ ખૂટ્યા
એને મારા છીનવી લીધા

દાડો ઉગ ન મારુ મોઢું જોનારી
જાનુ જાનુ કેનારી

bharatlyrics.com

તારો તૂટ્યો ને આખું આભ રે સૂનું પડયું
એમ મારી જિંદગીનું આયખું બગડી ગયું
બંધ રે ભાર્યું એના ઘરનું રે બારણું
શોધ્યું ના જડે મને એનું સરનામું

હો.. તૂટી ગ્યું સપનું મારુ હતું રે કોય પોતાની
ના રયુ કોય મારુ
જીવતી રે લાશ કરી મોત ના રે રસ્તે મેલી
રોતો મેલી ગઈ મજધાર રે

હો.. સંદેશ રોમના છૂટ્યા
આંસુ એને પણ ખૂટ્યા
એને મારા છીનવી લીધા

હો.. સંદેશ રોમના છૂટ્યા
આંસુ એને પણ ખૂટ્યા
એને અમને વિખુટા કરીયા

દાડો ઉગ ન મારુ મોઢું જોનારી
જાનુ જાનુ કેનારી

એવી શું તારે જાનુ હતી મજબૂરી
જીવતો સહારે તારા મને ગઈ ભૂલી
દિલની રે વાતો ઘણી ધૂળમાં રોળાણી
પ્રેમની કહાની મારી પુરી આજ ના થઇ

કોને કેવા રે હવે દિલ ના રે દુઃખો મારા
ઘાવ રઈ ગ્યા તાજા
નથી દુવા કે દવા જે મારા થાય પોતાના
હારી ગ્યો દુનિયા આખી આજ રે

હો.. સંદેશ રોમના છૂટ્યા
આંસુ એને પણ ખૂટ્યા
એને અમને જુદા કરીયા

હો.. સંદેશ રોમના છૂટ્યા
આંસુ એને પણ ખૂટ્યા
એને મારા છીનવી લીધા
એને મારા છીનવી લીધા
એને અમને વિખુટા કરીયા.

Sandesh Ram Na Chhutya Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download