సితార్ Sitar Lyrics - Saketh Komanduri, Sameera Bharadwaj

SITAR SONG LYRICS: Sitar is a Telugu song from the film Mr. Bachchan starring Ravi Teja, Bhagyashri Borse, Subhalekha Sudhakar, directed by Harish Shankar. "SITAR" song was composed by Mickey J Meyer and sung by Saketh Komunduri, Sameera Bharadwaj, with lyrics written by Sahithi.

సితార్ Sitar Lyrics in Telugu

చిట్టి గువ్వా పిట్టలాంటి
చక్కనమ్మ
బొట్టు పెట్టి
పట్టు చెర కట్టుకొమ్మ
జట్టుకట్టి చుట్టమల్లే
చుట్టుకొమ్మ
గుట్టుగున్న పుట్టుమచచ
ఎక్కడమ్మా

చిట్టి గువ్వా పిట్టలాంటి
చక్కనమ్మ
బొట్టు పెట్టి
పట్టు చెర కట్టుకొమ్మ
జట్టుకట్టి చుట్టమల్లే
చుట్టుకొమ్మ
గుట్టుగున్న పుట్టుమచచ
ఎక్కడమ్మా

నువ్వు చేసేయ్
ఆగాలని నచ్చచేసా
కానీ కొంచం
ఆగాలంటూ చెప్పేశా
నువ్వు చెప్పేయ్ లోగా
రానే వచ్చ్చేసా

నిగ నిగ పెదవుల్లో
మొహాలన్నీ తడిపేయినా
కసి కసి ఒంపుల్లో
కాలాలన్నీ గడిపేయనా
పరువపు సంధారాల
లోతుల్లోనా మునకీనా
పాద నిషా రాగాల
మేఘాలన్ని తాకేయినా

ఆకు పోకా చూపేనా
గాలే గోలే చేసే
తీరాన
నీ కూచ్చ్చిలి మార్చే
ముచచట
తెరిచే నా హే
హే

సొగసరి దొంగల్లె
సాయం కాలం
వచ్చ్చేనా
బిగుసరి పరువం తో
పిల్లో యుధం చేశానా
వలపుల వేగం తో

వయ్యారాలు వాటయినా
తలపుల తాపం తో
దాహాలన్నీ దాటేయనా
నీలాకాశం నీడన
నీలో నాలో రాగం
పడేనా

Sitar Lyrics

Chitti guvva pittalaanti
Chakkanamma
Bottu petti
Pattu chera kattukomma
Jattukatti chuttamalle
Chuttukomma
Guttugunna puttumachcha
Ekkadamma

Chitti guvva pittalaanti
Chakkanamma
Bottu petti
Pattu chera kattukomma
Jattukatti chuttamalle
Chuttukomma
Guttugunna puttumachcha
Ekkadamma

Nuvvu chesey
Aagaalanni nachchesaa
Kaani koncham
Aagaalantuu cheppesaa
Nuvvu cheppey logaa
Raane vachchesaa

Niga niga pedavullo
Mohaalanni thadipeynaa
Kasi kasi vompullo
Kaalaalanni gadipeyanaa
Paruvapu sandharaala
Lothullonaa munakeynaa
Padha nisa raagaala
Meghaalaani thaakeynaa

Aaku pokaa choopana
Gaale gole chese
Theeraanaa
Nee kuchchili maarche
Muchchata
Therchey naa hey
Hey

Sogasari dongalle
Saayam kaalam
Vachcheynaa
Bigusari paruvam tho
Pillo yudam chessanaa
Valapula vegam tho

Vayyaraale vaateynaa
Thalapula thaapam tho
Dhaahaalanni dhateynaa
Neelaakaasam needana
Neelo naalo raagam
Padeenaa

Sitar Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *