સોરી Sorry Lyrics - Vijay Suvada

SORRY LYRICS IN GUJARATI: Sorry (સોરી) is voiced by Vijay Suvada from Ram Audio. The song is composed by Jitu Prajapati, with lyrics written by Rajan Rayka and Dhaval Motan.

Sorry Lyrics

Ho… Dukh na vadal tuti padya
Dukh na vadal tuti padya
Dukh na vadal tuti padya
Tame sorry kahin chhuti padya

Ho… Love ma aaje locha padya
Love ma aaje locha padya
Tame sorry kahin chhuti padya

Ho… Dil mathi mane delet na karsho
Bija hare tame kya sudhi farsho
Dil mathi mane delet na karsho
Bija hare tame kya sudhi farsho

He… Massage na reply no re malya
Massage na reply no re malya
Hav tame sorry kahin chhuti padya

Ho… Dukh na vadal tuti padya
Dukh na vadal tuti padya
Tame sorry kahin chhuti padya
Tame sorry kahin chhuti padya

Ho… Insta ma odkhan padi
Vato thai ghadi be ghadi
Toye tu mane na mali

Ho… Tara phota mara phone ma rakhya
Massage hachavine rakhya
Toye amne juda kari nakhya

Ho… Vicharyu natu tame karsho jone aavu
Tu bhale bhule hu nahi bhuli javu
Vicharyu natu tame karsho jone aavu
Tu bhale bhule hu nahi bhuli javu

Ho… Nakki tame kok ni vade chadhya
Nakki tame kok ni vade chadhya
Mate sorry kahine chhuti padya

He… Dukh na vadal tuti padya
Dukh na vadal tuti padya
Tame sorry kahine chhuti padya godi
Tame sorry kahine chhuti padya

Ho… Story ma joi leje
Status ma joi leje
Mari halat jani leje

Ho… Todyu maru te dil
Tara mate banavu reel
Tu kari le thodu feel

Ho… Kayam tari vat jota reshu
Na koi na thaya ke na koi na thashu
Kayam tari vat jota reshu
Na koi na thaya ke na koi na thashu

He… Prem ma amne pagal karya
Prem ma amne pagal karya
Pachhi sorry kahine chhuti padya

He… Tara love ma amne goda karya
Love ma amne goda karya
Sorry kahi tame pagal chhuti padya
Pachhi sorry kahi tame jone chhuti padya
He… Sorry kahi tame jone chhuti padya.

સોરી Lyrics in Gujarati

હો… દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
તમે સોરી કહીન છૂટી પડયા

હો… લવમાં આજે લોચા પડયા
લવમાં આજે લોચા પડયા
તમે સોરી કહીન છૂટી પડયા

હો… દિલમાંથી મને ડિલેટ ના કરશો
બીજા હારે તમે ક્યાં સુધી ફરશો
દિલમાંથી મને ડિલેટ ના કરશો
બીજા હારે તમે ક્યાં સુધી ફરશો

હે… મેસેજ ના રિપ્લાય નો રે મળ્યા
મેસેજ ના રિપ્લાય નો રે મળ્યા
હાવ તમે સોરી કહીન છૂટી પડયા

હો… દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
તમે સોરી કહીન છૂટી પડયા ગોડી
તમે સોરી કહીન છૂટી પડયા

bharatlyrics.com

હો… ઇન્સ્ટામાં ઓળખાણ પડી
વાતો થઇ ઘડી બે ઘડી
તોયે તું મને ના મળી

હો… તારા ફોટા મારા ફોનમાં રાખ્યા
મેસેજ હાચવીને રાખ્યા
તોયે અમને જુદા કરી નાખ્યા

હો… વિચાર્યુ નતુ તમે કરશો જોને આવું
તું ભલે ભૂલે હું નહિ ભૂલી જાવું
વિચાર્યુ નતુ તમે કરશો જોને આવું
તું ભલે ભૂલે હું નહિ ભૂલી જાવું

હો… નક્કી તમે કોકની વાદે ચઢ્યા
નક્કી તમે કોકની વાદે ચઢ્યા
માટે સોરી કહીને છૂટી પડયા

હે… દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
દુઃખનાં વાદળ તૂટી પડયા
તમે સોરી કહીને છૂટી પડયા ગોડી
તમે સોરી કહીને છૂટી પડયા

હો… સ્ટોરીમાં જોઈ લેજે
સ્ટેટસમાં જોઈ લેજે
મારી હાલત જાણી લેજે

હો… તોડયું મારુ તે દિલ
તારા માટે બનાવું રીલ
તું કરી લે થોડું ફીલ

હો… કાયમ તારી વાટ જોતા રેશું
ના કોઈ ના થયા કે ના કોઈ ના થાશું
કાયમ તારી વાટ જોતા રેશું
ના કોઈ ના થયા કે ના કોઈ ના થાશું

હે… પ્રેમમાં અમને પાગલ કર્યા
પ્રેમમાં અમને પાગલ કર્યા
પછી સોરી કહીને છૂટી પડયા

હે… તારા લવમાં અમને ગોડા કર્યા
લવમાં અમને ગોડા કર્યા
સોરી કઇ તમે પાગલ છૂટી પડયા
પછી સોરી કહી તમે જોને છૂટી પડયા
હે… સોરી કહી તમે જોને છૂટી પડયા.

Sorry Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *