તને કઈ થાય તો ભડકે બળે બજાર Tane Kai Thay To Bhadake Bade Bajar Lyrics - Mahesh Vanzara

TANE KAI THAY TO BHADAKE BADE BAJAR LYRICS IN GUJARATI: તને કઈ થાય તો ભડકે બળે બજાર, The song is sung by Mahesh Vanzara and released by Jhankar Music label. "TANE KAI THAY TO BHADAKE BADE BAJAR" is a Gujarati Love song, composed by Shashi Kapadiya, with lyrics written by Harjit Panesar. The music video of this song is picturised on Mahesh Vanzara, Piyush Patel and Komal Pandya.

તને કઈ થાય તો ભડકે બળે બજાર Tane Kai Thay To Bhadake Bade Bajar Lyrics in Gujarati

હો તારા થી વધારે અલી ના કઈ મારે છે
પાગલ તારા પ્રેમી ને તુ શુ રે વાલી ધારે છે
તારા થી વધારે અલી ના કઈ મારે છે
પાગલ તારા પ્રેમી ને શુ રે તુ ધારે છે

હો તારા માટે મરવા મારવા તૈયાર
હો તારા માટે મરવા મારવા તૈયાર
તુ શુ અલી જાણે કેટલો કરું તને પ્યાર
જો તને કઈ થાય તો
જો તને કઈ થાય કાયદેસર ભડકે બળે બજાર બજાર

કે તુ શે વાલી મારા હૈયા નો રે હાર
હા કેટલો રે કરું વાલી હુ રે તને પ્યાર
જો તને કઈ થાય તો
જો તને કઈ થાય કાયદેસર ભડકે બળે બજાર બજાર

હે કરવા ખાતર કરેલી મારી મોહબ્બત નહિ
તારા ઉપર આવે ગમે એને અડી જઈ જઈ

હે તારા મારા વચમા જો કોઈ બને રે દીવાલ
અરે ખેચી નાખુ ગમે એની હામે રે તલવાર
જો તને કઈ થાય તો
કે મારી ગાંડી તને કઈ થાય કાયદેસર ભડકે બળે બજાર બજાર

હો મારી વાલી તને કઈ થાય
ગમે એની હામે ઉપડી જાય હથીયાર હથીયાર

હો તારો મારો સાથ લખાણો વાલી કુદરત ની કલમે
ભવો ભવ ભેળા રેસુ સાત જન્મે
હો તારી હાટુ હુશુ કરી જાઉ ખબર ના મુજને
ના રાખુ કોઈ ની સરમ જો તકલીફ પડે તુજને

હો જગ થી ના રે બિવુ ભેલે થઈ જાય ભવાડા
જોવા વાળા નારે ઉભા થઈ જાય રૂવાડા

હે તારી મારી જોડી જોણે એવી રે વખણાય
લાગે લોકો ને મરચા મનમાં મનમાં એ કતરાય
જો તને કઈ થાય તો
હાચુ કઉ તને કઈ થાય કાયદેસર ભડકે બળે બજાર બજાર

હે મારી ગાંડી તને કઈ થાય
ગમે એના વાગી જાય બાર બાર

હો મારા દિલના આ રજવાડા ના રાણી છો તમે
કરુ હુતો એટલુજે તમને રે ગમે

હા બળવા વાળા બળશે રે બળવાદો ભલે બરે
રાજી તુ રેવી જોવે એટલુ મારે જોવે
હે તારી આ દીવાનગી ના દિવાના અમે
બાકી તો રંગીલા રાજા કોઈને ના નમે નમે

હે આપો ખોઇ નાખુ આવે તારા પર જો વાત
ગમે એના થઈ જાય સુપડા જોને સાફ
પણ તને કઈ થાય તો
જો તને કઈ થાય કાયદેસર ભડકે બળે બજાર બજાર
જો તને કઈ થાય તો માર થી ઉપડી જાય હથિયાર

Tane Kai Thay To Bhadake Bade Bajar Lyrics

Ho tara thi vadhare ali na kai mare chhe
Pagal premi ne tu sure re vali dhare chhe
Tara thi vadhare ali na kai mare chhe
Pagal tara premi ne sure re tu dhare chhe

Ho tara mate marva marava taiyar
Ho tara mate marva marava taiyar
Tu su ali jane ketlo karu tane pyar
Jo tane kai thay to
Jo tane kai thay kaydesar bhadake bade bajar bajar

Ke tu she vali mara haiya no re har
Ha ketlo re karu vali hu re tane pyar
Jo tane kai thay to
Jo tane kai thay kaydesar bhadake bade bajar bajar

He karva khatar kareli mari mohabbat nahi
Tara upar aave game aene adi jai jai

He tara mara vachma jo koi bane divar
Are khechi nakhu game aeni hame re talvar
Jo tane kai thay to
Ke mari gandi tane kai thay kaydesar bhadake bade bajar bajar

Ho mari vali tane kai thay
Game eni home upadi jay hathihar hathihar

Ho taro maro sath lakhano vali kudarat ni kalme
Bhavo bhav bhega reshu sat janme
Ho tari hatu hu shu kari jau khabar na mujane
Na rakhu koi ni saram jo taklif pade tujne

Ho jag thi nare bivu bhale thai jay bhavada
Jova vala nare ubha thai jay ruvada

He tari mari jodi jone aevi re vakhnay
Lage loko ne marcha manma manma ae katray
Jo tane kai thay to
Hachu kau tane kai thay kaydesar bhadake bade bajar bajar

He mari gandi tane kai thay
Game aena vagi jay bar bar

Ho mara dilna aa rajvada na rani chho tame
Karu huto aetlu je tamne re game

Ha balva vala balshe re barvado bhale bare
Raji tu revi jove aetlu mare jove
He tari aa diwangi na diwana ame
Baki to rangila raja koine na name name

He aapo khoi nakhu aave tara par jo vat
Game aena thai jay supada jone saf
Pan tane kai thay to
Ho jo tane kai thay kaydesar bhadake bade bajar bajar
Jo tane kai thay to mar thi upadi jay hathiyar

Tane Kai Thay To Bhadake Bade Bajar Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *