ఏ కన్ను కుట్టిందో యమునికే Ye Kannu Kuttindho Yamunike Lyrics - Kaala Bhairava

YE KANNU KUTTINDHO YAMUNIKE SONG LYRICS: The song is sung by Kaala Bhairava from the soundtrack album for the Telugu film Hanu Man, directed by Prasanth Varma, starring Teja Sajja, Amritha Aiyer and Varalaxmi Sarathkumar. "YE KANNU KUTTINDHO YAMUNIKE" song was composed by Krishna Saurabh, with lyrics written by Krishna Kanth.

Ye Kannu Kuttindho Yamunike Lyrics

Ye kannu kuttindho yamunike
Ye manta puttindo shivunike
Manchollu kindhunte thagadhane
Muncharaa kanneeti varadhane

Ammai nuvvu penchavuga
Akkanu sthanam minchavuga
Akharidhaka andundhira
Nanne kaachi usurodhilera

Yem seyyalo theliyadhe
Anthe leni baruvidhe

Ni pelli manthralu nilichena
Na gunde yekkekki yedchena
Panneeru jalleti velana
Kanneeru makinka migilena

Sinna naatane uppumootala etthukunna nuvve
Sinna naatane uppumootala etthukunna nuvve
Neti dhakanu viduvaledhule pattukunna cheyye

Kammenemo cheekatle poddugalane
Panamleni ni kalle soose yelane

Mandhalinche ni gonthe chinna boyene
Mandhaleni ee gaayam maanedhennade

Ye kannu kuttindho yamunike
Ye manta puttindo shivunike
Manchollu kindhunte thagadhane
Muncharaa kanneeti varadhane

Ammai nuvvu penchavuga
Akkanu sthanam minchavuga
Akharidhaka andundhira
Nanne kaachi usurodhilera

bharatlyrics.com

Raalipoye bathukule
Boodidhayye guruthule

ఏ కన్ను కుట్టిందో యమునికే Lyrics in Telugu

ఏ కన్ను కుట్టిందో యమునికే
ఏ మంట పుట్టిందో శివునికే
మంచోళ్లు కిందుంటే తగదనే
ముంచారా కన్నీటి వరదనే

అమ్మై నువ్వు పెంచావుగా
అక్కను స్థానం మించవుగా
అఖరిదాక అండున్దీరా
నన్నే కాచి ఉసురోదిలేరా

ఏం సెయ్యలో తెలియదే
అంతే లేని బరువిదే

నీ పెళ్లి మంత్రాలు నిలిచినా
నా గుండె యెక్కెక్కి ఏడ్చేనా
పన్నీరు జల్లేటి వెలనా
కన్నీరు మాకింకా మిగిలేనా

సిన్న నాటనే ఉప్పుమూటలా ఎత్తుకున్నా నువ్వే
సిన్న నాటనే ఉప్పుమూటలా ఎత్తుకున్నా నువ్వే
నేతి దాకను విడువలేదులే పట్టుకున్న చెయ్యె

కమ్మేనేమో చీకట్లే పొద్దుగాలనే
పనంలేని నీ కళ్ళె సూసే ఏలనే

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

మందలించే నీ గొంతె చిన్న బోయెనె
మందలేని ఈ గాయం మానెదెన్నడే

ఏ కన్ను కుట్టిందో యమునికే
ఏ మంట పుట్టిందో శివునికే
మంచోళ్లు కిందుంటే తగదనే
ముంచారా కన్నీటి వరదనే

అమ్మై నువ్వు పెంచావుగా
అక్కను స్థానం మించవుగా
అఖరిదాక అండున్దీరా
నన్నే కాచి ఉసురోదిలేరా

రాలిపోయే బతుకులే
బూడిదయ్యె గురుతులే

Ye Kannu Kuttindho Yamunike Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *