ఎటువైపో Yetuvaipo Lyrics - Hariharan

LYRICS OF YETUVAIPO: The song is recorded by Hariharan from a Telugu-language film Rathnam, directed by Hari. The film stars Vishal and Priya Bhavani Shankar in the lead role. "Yetuvaipo" is a Playful song, composed by Devi Sri Prasad, with lyrics written by Sri Mani (SriMani and Shree Mani).

ఎటువైపో Yetuvaipo Lyrics in Telugu

ఎటువైపో ఎటువైపో
జీవితమే ఎటువైపో
అసురులలో ఉసురులు తినే
ఉత్సావమే ఎందాకో

కడవరకో నడివరకో
జీవితమే విధి వరకో
మనిషి గుణం మనిషి తనం
నడుమన రణమే సిరికో

ఏ ప్రాణం పొయ్యేదెవ్వరి కోసం
దేవుడైన రాయిదాటి రాడు ఎందుకో

ఎటువైపో ఎటువైపో
జీవితమే ఎటువైపో
అసురులలో ఉసురులు తినే
ఉత్సావమే ఎందాకో

కడవరకో నడివరకో
జీవితమే విధి వరకో
మనిషి గుణం మనిషి తనం
నడుమన రణమే సిరికో

ఎవరో ఆకలికి ఎవరో ఆహుతయ్యె
యాగం ఆగనన్నదే
మేకవన్నె పులి మనలోనే కదిలి
మననే తింటు ఉన్నదే
లేదు మంచే
ఉందొకటే వంచన కంచే

మేలుకోరి వేలుకోడే ఏలు దేవుడే

ఎటువైపో ఎటువైపో
జీవితమే ఎటువైపో
అసురులలో ఉసురులు తినే
ఉత్సావమే ఎందాకో

కడవరకో నడివరకో
జీవితమే విధి వరకో
మనిషి గుణం మనిషి తనం
నడుమన రణమే సిరికో

న్యాయం ఏది అని
ధర్మం ఏది అని
లోకం మరిచిపోయేనా
ఆపేవాడు లేక అడిగేవాడు రాక
పాపం పెరిగిపోయేనా

ఓ మనిషీ
మరిచావా మనిషి తనం విసుగేసి
ఇంకొ ఊపిరాపితేనే
నీకు ఊపిరాడునా

ఎటువైపో ఎటువైపో
జీవితమే ఎటువైపో
అసురులలో ఉసురులు తినే
ఉత్సావమే ఎందాకో

కడవరకో నడివరకో
జీవితమే విధి వరకో
మనిషి గుణం మనిషి తనం
నడుమన రణమే సిరికో

Yetuvaipo Lyrics

Yetuvaipo yetuvaipo
Jeevithame yetuvaipo
Asurulalo usurulu thine
Utsavame endaako

Kadavarako nadivarako
Jeevithame vidhi varako
Manishi gunam manidhi thanam
Nadumana raname sirko

Ye praanam poyyedhevvarikosam
Devudaina raayidhaati raadu enduko

Yetuvaipo yetuvaipo
Jeevithame yetuvaipo
Asurulalo usurulu thine
Utsavame endaako

Kadavarako nadivarako
Jeevithame vidhi varako
Manishi gunam manidhi thanam
Nadumana raname sirko

Evaro aakaliki evaro aahuthayye
Yaagam aagananndhe
Mekavanne puli manalone kadhili
Manane thintu unnadhe

Ledhu manche
Undhokate vanchana kanche
Melukori velukode yelu devude

Yetuvaipo yetuvaipo
Jeevithame yetuvaipo
Asurulalo usurulu thine
Utsavame endaako

Kadavarako nadivarako
Jeevithame vidhi varako
Manishi gunam manidhi thanam
Nadumana raname sirko

Nyaayam edi ani
Dharmam edhi ani
Lokam marichipoyenaa
Aapevaadu leka adigevaadu raaka
Paapam perigipoyenaa

Oh manishee
Marichaavaa manishi thanam visugesi
Inko oopiraaoithene
Neeku oopiraadunaa

Yetuvaipo yetuvaipo
Jeevithame yetuvaipo
Asurulalo usurulu thine
Utsavame endaako

Kadavarako nadivarako
Jeevithame vidhi varako
Manishi gunam manidhi thanam
Nadumana raname sirko

Yetuvaipo Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download