దారి చూడు Dhaari Choodu Lyrics - Penchal Das

Dhaari Choodu lyrics, దారి చూడు the song is sung by Penchal Das from Krishnarjuna Yudham. The music of Dhaari Choodu Dance track is composed by Hiphop Tamizha while the lyrics are penned by Penchal Das.

దారి చూడు Lyrics in Telugu

దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల బెరే చూడు..
దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ
దున్నపోతుల బెరే చూడు

భారత్ల్య్రిక్స్.కోమ్

కమలపూడి
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ
కమలపూడి కట్టమింద మామ
కన్నె పిల్లల జోరే చూడూ

బులుగు సొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా
బులుగు చొక్కా ఏసినవాడా పిలగా
చిలకముక్కు చిన్నవాడా

చక్కని చుక్క
చక్కని చుక్కా దక్కె చూడూ మామా
చిత్ర కన్నూ కొంటేవాడా
చిత్ర కన్నూ కొంటేవాడా
ఆ చిత్ర కన్నూ కొంటేవాడా

మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావు
మేడలోనీ కుర్రదాన్ని పిలగా
ముగ్గులోకి దింపినావు

నిన్ను కోరి
నిన్ను కోరి వన్నెలాడి లైల
కోట దాటి పేటా చేరే

కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా
కురస కురస అడివిలోనా పిలగా
కురిసెనే గాంధారీ వానా

ఎక్కరానీ
ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మామ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ
ఎక్కరానీ కొండలెక్కీ మామ
ప్రేమలోనా చిక్కీనావూ

పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా
పూల ఛత్రీ పట్టుకోనీ పిలగా
ఊరు వాడా తోడు రాగా

జంటగానే
జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందా
జంటగానే కూడినారూ మామ
చలువ పందిరి నీడ కిందా.

Dhaari Choodu Lyrics

Dhaari choodu dhummu choodu maama
Dhunnapothula bere choodu
Dhaari choodu dhummu choodu maama
Dhunnapothula bere choodu

Kamalapoodi
Kamalapoodi kattamindha maama
Kanne pillala jore choodu
Kamalapoodi kattamindha maama
Kanne pillala jore choodu

bharatlyrics.com

Bulugu sokkaa esinavaadaa pilagaa
Chilaka mukku chinnavaadaa
Bulugu sokkaa esinavaadaa pilagaa
Chilaka mukku chinnavaadaa

Chakkani chukka,
Chakkani chukkaa dhakke choodu maama
Chitra kannu kontevaadaa
Chitra kannu kontevaadaa
Chitra kannu kontevaadaa

Medaloni kurraadhaanni pilagaa
Mugguloki dhimpinaavu
Medaloni kurraadhaanni pilagaa
Mugguloki dhimpinaavu

Ninnu kori
Ninnu kori vannelaadi laila
Kota dhaati petaa chere

Kurasa kurasa adivilonaa pilagaa
Kurisene gaandhaari vaanaa
Kurasa kurasa adivilonaa pilagaa
Kurisene gaandhaari vaanaa

Ekkaraani
Ekkaraani kondalekki maama
Premalona chikkeenaavu
Ekkaraani kondalekki maama
Premalonaa chikkinaavu

Poola chathri pattukoni pilagaa
Ooru vaada thoduraagaa
Poola chathri pattukoni pilagaa
Ooru vaada thoduraagaa

Jantagaane
Jantagaane koodinaaru maama
Chaluva pandhiri needa kindhaa
Jantagaane koodinaaru maama
Chaluva pandhiri needa kindhaa.

Dhaari Choodu Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *