મંડપ જોયા તારા આંગણે Mandap Joya Tara Aagande Lyrics - Rakesh Barot

MANDAP JOYA TARA AAGANDE LYRICS IN GUJARATI: મંડપ જોયા તારા આંગણે, This Gujarati Sad song is sung by Rakesh Barot & released by Saregama Gujarati. "MANDAP JOYA TARA AAGANDE" song was composed by Rahul Nadiya and Ravi Nagar, with lyrics written by Naresh Thakor. The music video of this track is picturised on Rakesh Barot, Nivedita Mukhi and Aanand Thakor.

Mandap Joya Tara Aagande Lyrics

Ye meto mandap joya tara aagande ho jire
He meto mandap joya tara aagande ho jire
Parne tyare poni aaya popne ho jire
Ye meto mandap joya tara aagande ho jire
Parne tyare poni aaya popne ho jire

Ho ugamne thi aavse tari jon re
Utarse nai gare mara dhan re
Ugamne thi aavse tari jon re
Utarse nai gare mara dhan re

Ye babudo taro rose besi bokade ho jire
Ye meto mandap
Ye meto mandap joya tara aagande ho jire

Ho patan nu patodu peri chori ma aavse
Gomni gotheno tara haru gift lavse
O tara jode benpani hau selfi re padavse
Haath pida kari gor hast medap karavse

Verna laine aavse taro var re
Perso godi parku panetar re
Verna laine aavse taro var re
Perso godi parku panetar re

Ho betha resu meli haath lamne ho jire
Ye meto mandap
Ye meto mandap joya tara aagande ho jire

Ho tari vidai gomna godare re thase
Su thase mara jiv karo ker vartase
Ho jivn ne mot vache jiv jola khase
Tadapi tadapi khodiyu mot ne bheti jase

He paini jaso hahriya ni vate re
Ame jasu juna shamshan ghat re
Paini jaso hahriya ni vate re
Ame jasu juna shamshan ghat re

He haga vala aavse rova lakde ho jire
Ye meto mandap
Ye meto mandap joya tara aagande ho jire
Parne tyare poni aaya popne ho jire
Ye meto mandap joya tara aagande ho jire

મંડપ જોયા તારા આંગણે Lyrics in Gujarati

યે મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે
હે મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે
પરને ત્યારે પોની આયા પોપણે હો જીરે
યે મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે
પરને ત્યારે પોની આયા પોપણે હો જીરે

હો ઉગમણે થી આવશે તારી જોન રે
ઉતરશે નઈ ગળે મારા ધાન રે
ઉગમણે થી આવશે તારી જોન રે
ઉતરશે નઈ ગળે મારા ધાન રે

એ બબુડો તારો રોશે બેસી બોકડે હો જીરે
એ મેતો મંડપ
એ મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે

bharatlyrics.com

હો પાટણ નું પટોળુ પેરી ચોરી માં આવશે
ગોમની ગોઠેનો તારા હારું ગિફ્ટ લાવશે
ઓ તારા જોડે બેનપણી હઉ સેલ્ફી રે પડાવશે
હાથ પીળા કરી ગોર હસ્ત મેળાપ કરાવસે

વર્ના લઈને આવશે તારો વર રે
પેરસો ગોડી પારકુ પાનેતર રે
વર્ના લઈને આવશે તારો વાર રે
પેરસો ગોડી પારકુ પાનેતર રે

હો બેઠા રેસુ મેલી હાથ લમને હો જીરે
એ મેતો મંડપ
એ મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે

હો તારી વિદાઇ ગોમના ગોદરે રે થાશે
સુ થશે મારા જીવ કારો કેર વર્તાશે
હો જીવન ને મોત વચ્ચે જીવ જોલા ખાસે
તડપી તડપી ખોળિયું મોત ને ભેટી જાશે

હે પૈણી જસો હાહરીયા ની વાટે રે
અમે જાસુ જુના સમશાન ઘાટ રે
પૈણી જસો હાહરીયા ની વાતે રે
અમે જાસુ જુના સમશાન ઘાટ રે

હે હગા વાલા આવશે રોવા લાકડે હો જીરે
એ મેતો મંડપ
એ મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે
પરણે ત્યારે પોની આયા પોપને હો જીરે
એ મેતો મંડપ જોયા તારા ઓગણે હો જીરે

Mandap Joya Tara Aagande Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *