ನೋಡುತ ನನ್ನನೇ Nodutha Nannane Lyrics - Sanjith Hegde

Nodutha Nannane lyrics, ನೋಡುತ ನನ್ನನೇ the song is sung by Sanjith Hegde from Love You Rachchu. Nodutha Nannane Love soundtrack was composed by Kadri Manikanth with lyrics written by R. Puneeth Arya.

Nodutha Nannane Lyrics

Nodutha nannane
Kootiru summane
Beesalu sannane
Galiyoo tannane

Ekee jagada chinte
Malagu magurante neeninnu
Pratigaligeloo jotegiruve
Ninna nagurante naaninnu

Nodutha nannane
Kootiru summane
Beesalu sannane
Galiyoo tannane

Oragi bidu
Yedeya goodige haguragi
Miditadale laali hadure ningagi

Hosa lokaranne naa needure
Ninna nalegagi
Neenannu kannanittu kapadure
Ee jeera ninagagiye
Nalleyee

Nodutha nannane
Kootiru summane
Beesalu sannane
Galiyoo tannane

Ekee jagada chinte
Malagu magurante neeninnu
Pratigaligeloo jotegiruve
Ninna nagurante naaninnu.

ನೋಡುತ ನನ್ನನೇ Lyrics in Kannada

ನೋಡುತ ನನ್ನನೇ
ಕೂತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ
ಬೀಸಲು ಸಣ್ಣನೆ
ಗಾಳಿಯೂ ತಣ್ಣನೆ

bharatlyrics.com

ಏಕೀ ಜಗದ ಚಿಂತೆ
ಮಲಗು ಮಗುವಂತೆ ನೀನಿನ್ನೂ
ಪ್ರತಿಗಳಿಗೇಲೂ ಜೊತೆಗಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ನಗುವಂತೆ ನಾನಿನ್ನು

ನೋಡುತ ನನ್ನನೇ
ಕೂತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ
ಬೀಸಲು ಸಣ್ಣನೆ
ಗಾಳಿಯೂ ತಣ್ಣನೆ

ಒರಗಿ ಬಿಡು
ಎದೆಯ ಗೂಡಿಗೆ ಹಗುರಾಗಿ
ಮಿಡಿತದಲೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ

ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಾ ನೀಡುವೆ
ನಿನ್ನ ನಾಳೆಗಾಗಿ
ನೀನನ್ನು ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವೆ
ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿಯೇ
ನಲ್ಲೆಯೇ

ನೋಡುತ ನನ್ನನೇ
ಕೂತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ
ಬೀಸಲು ಸಣ್ಣನೆ
ಗಾಳಿಯೂ ತಣ್ಣನೆ

ಏಕೀ ಜಗದ ಚಿಂತೆ
ಮಲಗು ಮಗುವಂತೆ ನೀನಿನ್ನೂ
ಪ್ರತಿಗಳಿಗೇಲೂ ಜೊತೆಗಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ನಗುವಂತೆ ನಾನಿನ್ನು.

Nodutha Nannane Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *