પિયુ માનો મારું Piyu Maano Maru Lyrics - Kajal Maheriya, Gopal Bharwad

PIYU MAANO MARU LYRICS IN GUJARATI: પિયુ માનો મારું, This Gujarati Playful song is sung by Kajal Maheriya and Gopal Bharwad & released by Saregama Gujarati. "PIYU MAANO MARU" song was composed by Shashi Kapadiya, with lyrics written by Ramesh Vachiya. The music video of this track is picturised on Janak Thakor, Neha Suthar and Nitya Makadiya.

પિયુ માનો મારું Piyu Maano Maru Lyrics in Gujarati

હો પિયુ રોજ ના છે કજિયા અમે ઘર ના થી દાજ્યા
તમે શેર ના છો રસિયા જઈ શેર માં વસીયા
હી નથી શેર ના શોખ જાજા મજબૂરી એ કર્યાં આગા
જીવ સે મારો તારા માં કઈ વાત ના પડ્યા વાંધા

હે પિયુ મોનો મારૂં
હે પિયુ મોનો મારૂં કવશુ લઈ લો જુવારૂ
હે પિયુ મોનો મારૂં કવશુ લઈ લો જુવારૂ
જેઠાણી કજીયા કરે સે ગોમ જોવે લાગે ના હારું

હે મોભાદાર ખોરડું મારું હેડે છેકથી મજીયારૂ
હે મોભાદાર ખોરડું મારું હેડે છેકથી મજીયારૂ
શું રેસે બાપની આબરૂ લેવા બેહુ જો જુવારું

હો તમારે સે નોકરી તોકણ મકાન લઇલો
નથી રેવું ઓય મન શેરમાં લઇજો

હેં શેરમાં મોઘું ભાડુ
હેં શેરમાં મોઘું ભાડુ ચમનું પૂરું પાડુ
છોડી ને રોજના ઝગડા રાગે પડી રોતો રે હારું
જેઠાણી કજીયા કરે સે ગોમ જોવે લાગે ના હારું

હો સડહુલી જેઠોણી મારો બવુ કરે સડાહરે
હોમુ બોલૂ જગડી ઉભો કરે આખો વાહરે

હો ના બોલીયે હોમુ થાય એટલું કોમ કરીએ
બોલ્યા કરે ભાભી ભલે આપડે ના રે હોભરીયે

હો એવું બોલેસે કે ના મન સહન થાય રે
મન બોલેતો હારૂ મારા પિયર હુધી જાય રે

હે ખોટે ખોટી મેલો રાડુ
હે મેલો ખોટી રાડુ મને આલોને વારૂ
નોના સો તમે વવુંવારૂ થોડુ હમજો તોરે હારૂ
જેઠાણી કજીયા કરે સે ગોમ જોવે લાગે ના હારું

હો તમેના હોંભરોસો મારૂં હોભરે ના કોઈ ઘરમાં
હુ રેશે આબરૂ જોવાત કરૂં હુ પિયરમાં

હો ઘરની વાતુ ઘરમાં રાખો કેવાય ના હગામા
કાલ હશો ભેરા ખોટું વખ વેણાય હગામા

હો હારા ઘરના સ એટલે કોય નથી કેતા
મને બોલ્યા કરો તમે એમને નથી કેતા

એ હમજું છું દુઃખ તારૂં
એ હમજું છું દુઃખ તારૂં ભાભી ને શુ ઠપકો આલું
કજીયા નું મોઢું રે કાણુ રાગે પડી રોતો રે હારૂં
જેઠાણી કજીયા કરે સે ગોમ જોવે લાગે ના હારું

Piyu Maano Maru Lyrics

Ho piyu roj na che kajiya ame ghar na thi dajya
Tame sher na chho rasiya jai sher ma vasiya
Hi nathi sher na shokh jaja majaburi e karya aga
Jiv se maro tara ma kai vaat na padya vandha

He piyu mono maru
He piyu mono maru kavasu lai lo juvaru
He piyu mono maru kavasu lai lo juvaru
Jethani kajiya kare se gom jove lage na haru

He mobhadar khoradu maru hede chekathi majiyaru
He mobhadar khoradu maru hede chekathi majiyaru
Su rese bapani abaru leva behu jo juvaru

Ho tamare se nokari tokan makan lailo
Nathi revu oya mana sher ma laijo

He sher ma moghu bhadu
He sher ma moghu bhadu chamanu puru padu
Chodi ne roja na jhagada rage padi roto re haru
Jethani kajiya kare se gom jove lage na haru

Ho sadahuli jethoni maro bavu kare sadhare
Homu bolu jagadi ubho kare akho vahare

Ho na boliye homu thay etalu kom karie
Bolya kare bhabhi bhale apade na re hobhariye

Ho evu bolese ke na mana sahan thaya re
Mane bole to haru mara piyar hudhi jay re

He khote khoti melo radu
He melo khoti radu mane alone varu
Nona so tame vavuvaru thodu hamajo tore haru
Jethani kajiya kare se goma jove lage na harum

Ho tamena hombharoso maru hobhare na koi ghar ma
Hu rese abaru jo vaat karu hu piyara ma

Ho gharani vaatu ghar ma rakho kevay na haga ma
Kal haso bhera khotu vakh venaya haga ma

Ho hara gharana sa etale koy nathi keta
Mane boly karo tame emane nathi keta

E hamaju chu duhkh taru
E hamaju chu duhkh taru bhabhi ne su thapako alu
Kajiya nu modhu re kanu rage padi roto re haru
Jethani kajiya kare se gom jove lage na haru

Piyu Maano Maru Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download