ரக்ஷா ரக்ஷா ஜகன்மாதா Raksha Raksha Jaganmatha Lyrics - P. Susheela

ரக்ஷா ரக்ஷா ஜகன்மாதா | RAKSHA RAKSHA JAGANMATHA LYRICS IN TAMIL: The song is recorded by P. Susheela from the Tamil film Aame (Aadai), directed by Rathna Kumar. The film stars Amala Paul, Ananya Ramaprasad and Sriranjani in the lead role. The music of "RAKSHA RAKSHA JAGANMATHA" song is composed by K. Veeramani and Pradeep Kumar, while the lyrics are penned by Kalpanadasan.

ரக்ஷா ரக்ஷா ஜகன்மாதா Lyrics in Tamil

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

பரத்கிரிக்.காம்

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ஜெய ஜெய சங்கரி
கௌரி மனோஹரி
அபயம் அளித்தருள்
அம்பிகை பைரவி

ஜெய ஜெய சங்கரி
கௌரி மனோஹரி
அபயம் அளித்தருள்
அம்பிகை பைரவி

சிவ சிவ சங்கரி
ஷக்தி மகேஸ்வரி
திருவருள் தருவாய் தேவி
திருவருள் தருவாய் தேவி

திருவருள் தருவாய் தேவி

Raksha Raksha Jaganmatha Lyrics

Raksha raksha jagan matha
Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga
Sarva sakthi jaya durga

Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga
Sarva sakthi jaya durga
Sarva sakthi jaya durga

bharatlyrics.com

Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga
Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga

Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga
Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga

Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga
Raksha raksha jagan matha
Sarva sakthi jaya durga

Jaya jaya shankari
Gowri manohari
Abayam alitharul
Ambigai bairavi

Jaya jaya shankari
Gowri manohari
Abayam alitharul
Ambigai bairavi

Shiva shiva shankari
Shakthi magheshwari
Thiruvarul tharuvaai devi
Thiruvarul tharuvaai devi

Thiruvarul tharuvaai devi…

Raksha Raksha Jaganmatha Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *