હાલોને કીડી બાઈની જાનમાં Halo Ne Kidibai Ni Jaan Ma Lyrics - Praful Dave

LYRICS OF HALO NE KIDIBAI NI JAAN MA IN GUJARATI: હાલોને કીડી બાઈની જાનમાં, The song is sung by Praful Dave from Shivam Cassettes Gujarati Music. "HALO NE KIDIBAI NI JAAN MA" is a Gujarati Bhajan and Garba song, composed by Pankaj Bhatt and Prabhat Barot, with lyrics written by Traditional. The music video of the track is picturised on Paresh Limbachiya.

હાલોને કીડી બાઈની જાનમાં Lyrics In Gujarati

એ કીડી બિચારી કીડલી રે કીડીના લગનીયા લેવાય
પંખી પારેવડાને નોતર્યા હે, પંખી પારેવડાને નોતર્યા
એ દીધા સૌને સન્માન
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

એ મીનીબાઇને મોકલ્યાં ગામમાં રે એવા નોતરવાં ગામ
સામા મળ્યા બે કૂતરા, સામા મળ્યા બે કૂતરા
એ બિલાડીના કરડ્યા બે કાન
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

મંકોડાને મોકલ્યો માળવે રે લેવા માંડવીયો ગોળ
મંકોડો કેડેથી પાતળો, મંકોડો કેડેથી પાતળો
એ ગોળ ઉપડ્યો ન જાય
કેમ કરીને જાવું કીડીની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

ઘોડે રે બાંધ્યા પગે ઘુઘરા રે, કાકીંડે બાંધી છે કટાર
ઉંટે રે બાંધ્યા ગળે ઢોલકા, હા ઉંટે રે બાંધ્યા ગળે ઢોલકા
હે ગધેડો ફુંકે શરણાઈ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

એ ઉંદરમામા હાલ્યા રીસામણે રે, બેઠા દરીયાને બેટ
દેડકો બેઠો ડગમગે, દેડકો બેઠો ડગમગે
હે મને કપડાં પેહરાવ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

વાંસડે ચડ્યો એક વાંદરો રે, જોવે જાનોની વાટ
આજ તો જાનને લુટવી, આજ તો જાનને લુટવી
હે લેવા સર્વેના પ્રાણ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

ભારતલીરીક્સ.કોમ

કઇ કીડીની કોની જાન છે રે, સંતો કરજો વિચાર
ભોજા ભગતનો ચાબખો, ભોજા ભગતનો ચાબખો
હે સમજો ચતુર સુજાણ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

એ કીડી બિચારી કીડલી ને કીડીના લગનીયા લેવાય
પંખી પારેવડાને નોતર્યા, પંખી પારેવડાને નોતર્યા
એ કીડીને આપ્યા સન્માન
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલો રે કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં.

Halo Ne Kidibai Ni Jaan Ma Lyrics

Ae kidi bichari kidli re kidina laganiya levay
Pankhi parevdane notarya he, pankhi parevdane notary
Ae didha saune sanman
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma

Ae minibaine mokalya gaam ma re aeva notarava gaam
Sama malya be kutra, sama malya be kutra
Ae biladina karadya be kaan
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma

Makodane mokalyo madave re leva manlaviyo gol
Makodo kedethi patado, makodo kedethi patado
Ae gaud updyo na jay
Kem karine javu kidini janma
Ae halo halone kidibaini janma

bharatlyrics.com

Ghode re bandhya page ghughra re, kakide bandhi chhe katar
Unte re bandhya gale dholka, ha unte re bandhya gale dholka
He gadhedo funke sharnai
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma

Ae undarmama halya re risamane re betha dariyane bet
Dedko betho dagmage, dedko betho dagmage
He mane kapda pehrav
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma

Vansade chadyo aek vandro re, jove janoni vat
Aaj to janne lutavi, aaj to janne lutavi
He leva sarvena pran
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma

Kai kidini koni jan chhe re, santo karjo vichar
Bhoja bhagatno chabakho, bhoja bhagatno chabakho
He samjo chatur sujan
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma

Ae kidi bichari kidli re kidina laganiya levay
Pankhi parevdane notarya, pankhi parevdane notary
Ae kidine apya sanman
Halone kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma
Ae halo halo re kidibaini janma
Ae halo halone kidibaini janma.

Halo Ne Kidibai Ni Jaan Ma Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *