દેવ દ્વારકાનો નાથ Dev Dwarkano Nath Lyrics - Gaman Santhal

DEV DWARKANO NATH LYRICS IN GUJARATI: Dev Dwarkano Nath (દેવ દ્વારકાનો નાથ) is a Devotional and Krishna Bhajan song, recorded by Gaman Santhal from album Jannat Video Patan. The music of "Dev Dwarkano Nath" song is composed by Amit Barot, while the lyrics are penned by Amrat Vayad and Rajan Rathod Vayad. The music video of the song features Grecy Chauahan and Arun Thakor.

Dev Dwarkano Nath Lyrics

He…char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo

He…char disha ma dariyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Maro dawarka no nath re
Maro duwarka no nath

He….char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Maro dawarka no nath re
Maro duwarka no nath

Ho mara mohan morli vala
Madhav dev dulara
Mara mohan morli vala
Madhav dev dulara

bharatlyrics.com

Ae uncha devad shobhe
Man gamto gomti ghat re
Man gamto gomti ghat re

He rakhje gaman mathe haath re
Mara duwarka na nath re
Mara duwarka na nath

He…char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Maro dawarka no nath re
Maro duwarka no nath

Ae bavan gaj ni dhaja farke name hajaro shish
Chhapan pagthiye sant male maro dwarkadhish

He sona ni nagri ne rupa na chhe get
Gayo no govar maro dwarka nagar sheth
Ho bukhya nu bhunu ne niradar nu nonu
Bukhya nu bhunu ne niradar nu nonu

He…sat tatv ne tarya ne asuro ne marya
Sat tatv ne tarya ne asuro ne marya
Bole devde mitha mor re
Bole devde mitha mor re

He…char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Maro dawarka no nath re
Maro duwar ka no nath

He…bhid na bhogvu aeni re daya thi
Kom thai jaay aenu nom re leva thi
He he..sesh naag karto aeno satar chhoyo
Dawarka no nath bet dawarka pujayo

He mara thakar gediya vala
Dhema dharni ghar ma bharya
Amrat vayad ke ae karje aeva sau na rakhvala

He…char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Maro dawarka no nath re
Maro duwar ka no nath

Ho mara mohan morli vala
Madhav dev dulara
Mara mohan morli vala
Madhav dev dulara

Ae uncha devad shobhe
Man gamto gomti ghat re
Man gamto gomti ghat re

Ae rakhje gaman mathe haath re
Mara duwarka na nath re
Mara duwarka na nath

He…char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Char disha ma dariyo
Vache sedhare shomaliyo
Maro dawarka no nath re
Maro duwar ka no naath

દેવ દ્વારકાનો નાથ Lyrics in Gujarati

હે…ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો

હે…ચાર દિશા મા દરિયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
મારો દવારકા નો નાથ રે
મારો દુવારકા કો નાથ

હે…ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
મારો દવારકા નો નાથ રે
મારો દુવારકા નો નાથ

હો મારા મોહન મોરલી વાળા
માધવ દેવ દુલારા
મારા મોહન મોરલી વાળા
માધવ દેવ દુલારા

એ ઊંચા દેવળ શોભે
મન ગમતો ગોમતી ઘાટ રે
મન ગમતો ગોમતી ઘાટ રે

હે રાખજે ગમન માથે હાથ રે
મારા દવારકા નો નાથ રે
મારા દુવારકા નો નાથ

હે…ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે સોમરીયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે સોમરીયો
મારો દવારકા નો નાથ રે
મારો દુવારકા નો નાથ

એ બાવન ગજ ની ધજા ફરકે નમે હજારો શીશ
છપ્પન પગથિયે સંત મળે મારો દ્વારકાધીશ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હે સોના ની નગરી ને રૂપ ના છે ગેટ
ગાયો નો ગોવાર મારો દ્વારકા નગર શેઠ
હો ભુખ્યા નું ભોણુ નિરાદર નું નોણુ
ભુખ્યા નું ભોણુ નિરાદર નું નોણુ

હે….સંત તત્વ ને તાર્યાં ને અશુરો ને માર્યા
સંત તત્વ ને તાર્યાં ને અશુરો ને માર્યા
બોલે દેવડે મીઠા મોર રે
બોલે દેવડે મીઠા મોર રે

હે…ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે સોમરીયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
મારો દવારકા નો નાથ રે
મારો દુવારકા નો નાથ

હે ભીડ ના ભોગવું એની રે દયા થી
કોમ થઇ જાય એનું નોમ રે લેવા થી
હે હે…શેષ નાગ કરતો એનો સત્તર છોયો
દવારકા નો નાથ બેટ દવારકા પુજાયોં

હે મારા ઠાકર ગેડીયા વાળા
ધેમા ધરણી ઘર મા ભાર્યા
અમરત વાયડ કે એ કરજે એવા સૌ ના રાખવાળા

હે..ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
મારો દવારકા નો નાથ રે
મારો દુવારકા નો નાથ

હો મારા મોહન મોરલી વાળા
માધવ દેવ દુલારા
મારા મોહન મોરલી વાળા
માધવ દેવ દુલારા

એ ઊંચા દેવળ શોભે
મન ગમતો ગોમતી ઘાટ રે
મન ગમતો ગોમતી ઘાટ રે

એ રાખજે ગમન માથે હાથ રે
મારા દુવારકા ના નાથ રે
મારા દુવારકા ના નાથ

હે…ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
ચાર દિશા મા દરિયો
વચ્ચે સેઢરે શોમળિયો
મારો દવારકા નો નાથ રે
મારો દુવારકા નો નાથ

Dev Dwarkano Nath Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *