મારી હોય તો હાહરે ના જાતી Mari Hoy To Hahre Na Jati Lyrics - Vipul Susra

મારી હોય તો હાહરે ના જાતી | MARI HOY TO HAHRE NA JATI LYRICS IN GUJARATI: This Gujarati Love song is sung by Vipul Susra from album Jannat Video Patan. The music of "Mari Hoy To Hahre Na Jati" song is composed by Jackie Gajjar, while the lyrics are penned by Amrat Vayad. The music video of the song features Vishal Babariya and Pinky Makwana.

મારી હોય તો હાહરે ના જાતી Lyrics in Gujarati

એ આયો ઉનાળો ઓણો આવશે જાનુડી મારી
એ મારી હોય તો હાહરે આ જાતી બકુડી મારી
એ આયો ઉનાળો ઓણો આવશે જાનુડી મારી
મારી હોય તો હાહરે ના જાતી બકુડી મારી

ભારતલીરીક્સ.કોમ

એ કોક કર બોનું તારું પાછું જાય ઓણું
કોક કર બોનું તારું પાછું જાય ઓણું
એ મારી હોય તો બીજા ની ના થાતી જાનુડી મારી
એ હરૂપાર મેલે તોયે ના જઇયે જાનુડી મારી
એ આયો ઉનાળો ઓણો આવશે જાનુડી મારી
મારી હોય તો હાહરે ના જાતી જાનુડી મારી

ઓ જ્યાર થી હોભર્યું આવે તારું ઓણું
ભાવતા ભોજન નથી ભાવતા એકે ટોણુ
હો હો હો રૂદિયું રોવે દિવસ-રાત છોનું છોનું
મારા દલડાં માં જોને દુઃખ ઉભરોનું

હે વિચાર જે થોડું થઇ જાય ના મોડું
વિચાર જે થોડું થઇ જાય ના મોડું
એ પીલુ પાચે ન ઓણો આયો જાનુડી મારી
અરે વૈશાખ વહમો લાગે બકુડી મારી
એ મારી હોય તો પારકી ના થાતી જાનુડી મારી
મન મેલી બીજા ની ના થાતી દિકુડી મારી

હો પારકી થાશે એતો પ્રેમ લજવાશે
દિલ ના રજવાડે મારે રોશન વળી જાશે
હો હો હો તારા વિયોગે કાળો કેર વર્તાશે
તડપી તડપી તારો આશિક મરી જાશે

એ રાજી થાશે લોકો મળી જાશે હઉ ને મોકો
રાજી થાશે લોકો મળી જાશે હઉ ને મોકો
એ કોક ના વાદે ના ચડતી જાનુડી મારી
એ કોક ના વાદે ગોડા ના થૈયે ગોડી મારી

એ આયો ઉનાળો ઓણો આવશે જાનુડી મારી
મારી હોય તો હાહરે ના જાતી જાનુડી મારી
મારી હોય તો હાહરે ના જાતી જાનુડી મારી

Mari Hoy To Hahre Na Jati Lyrics

Ae aayo unaro ono aavse janudi mari
Ae mari hoy to hahre na jati bakudi mari
Ae aayo unaro ono aavse janudi mari
Mari hoy to hahre na jati bakudi mari

Ae kok kar bonu taru pachhu jaay onu
Kok kar bonu taru pachhu jaay onu
Ae mari hoy to bija ni na thati janudi mari
Ae harupar mele toye na jaiye janudi mari
Ae aayo unaro ono aavse janudi mari
Mari hoy to hahre na jati janudi mari

O jyar thi hobhryu aave taru onu
Bhavta bhojan nathi bhavta aeke tonu
Ho ho ho rudyu rove divas-raat chhonu chhonu
Mara dalda ma jone dukh ubhronu

He vichar je thodu thai jaay na modu
Vichar je thodu thai jaay na modu
Ae pilu pache n ono aayo janudi mari
Are vaishakh vahmo lage bakudi mari
Ae mari hoy to parki na thati janudi mari
Man meli bija ni na thati dikudi mari

Ho parki thase aeto prem lajvashe
Dil na rajvade mare rosan vadi jase
Ho ho ho tara viyoge kalo ker vartase
Tadpi tadpi taro aashik mari jase

bharatlyrics.com

Ae raji thase loko mali jase hau ne moko
Raji thase loko mali jaso hau ne moko
Ae kok na vade na chadti janudi mari
Ae kok na vade goda na thaiye godi mari

Ae aayo unaro ono aavse janudi mari
Mari hoy to hahre na jati janudi mari
Mari hoy to hahre na jati janudi mari

Mari Hoy To Hahre Na Jati Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *