માં તારો માંડવ છાયો Maa Taro Modav Chayo Lyrics - Kinjal Rabari

LYRICS OF MAA TARO MODAV CHAYO IN GUJARATI: માં તારો માંડવ છાયો, The song is recorded by Kinjal Rabari from album Jannat Video Patan. "Maa Taro Modav Chayo" is a Gujarati Devotional song, composed by Jackie Gajjar, with lyrics written by Amrat Vayad and Naresh Thakor.

Maa Taro Modav Chayo Lyrics

He modav chayo bhali bhate
Avsar aayo taro aaje

Modav chayo bhali bhate
Avsar aayo taro aaje
Ghadik aoto marva aavje
Ghadik aoto marva aay ne

Aavje hak ne hokare
Aavje dammar ma dake
Ghadik hajari aalva aay ne
Maa hajari aalva aay ne

Kachi ked no mandav chhayo
Ghadik ghumaro marva aavo
Kachi ked no mandav chhayo
Ghadik ghumaro marva aavo

Ae ven vadharo aalva
Maa avo tame paat ma
Thodik var navrai lo ne
Aai ven vadharo do ne

Modav chayo bhali bhate
Avsar aayo taro aaje
Ghadik aoto marva aay ne
Ghadik aoto marva aay ne

Vela bani tari aay ne
Ghadik aoto marva aay ne

Toba na kalash bhari ganga jal laya
Aave semoj hombhali dholi pavdiya tedaya
Vihat meldi ne sadhi gogo aaya
Bhadkohan ni semoj maa tame na dekhaya

Shailesh bhadkohan ni madi maa aavo vel jodi
Shailesh bhadkohan ni madi maa aavo vel jodi

Abhe jhamkya ghammar ghughara
Ane aaya mana rathda
Vela bani vajen aai
Mara rom nu nom laai

Modav chayo bhali bhate
Avasar aayo taro aaje
Ghadik aoto marva aay ne
Madi aoto marva aay ne

Madi modav malva aay ne
Ghadik aoto marva aay ne

Paate aai maadi pat ni dhaniyoni
Dhuni dhij aapi akhi duniya ae joni
Dharya kom pura pade kanku re kapali
Bolyo bol bhoy na pade aale jyare tali

Parodhiye vagyo pavo have tel phool chadhavo
Parodhiye vagyo pavo have tel phoo chadhavo

Gol ghi na pyala lavo
Kul ni mata ne aaj pavo
Amarat vayad hare reje
Hakote hajar thaje

Modav chayo bhali bhate
Avsar aayo taro aaje
Ghadik aoto marva aay ne
Maa aoto marva aay ne

Ghadik aoto marva aay ne
Maa aoto marva aay ne.

માં તારો માંડવ છાયો Lyrics in Gujarati

હે મોડવ છાયો ભલી ભાતે
અવસર આયો તારો આજે

મોડવ છાયો ભલી ભાતે
અવસર આયો તારો આજે
ઘડીક ઓટો મારવા આવજે
ઘડીક ઓટો મારવા આય ને

આવજે હાક ને હોંકારે
આવજે ડમ્મર મા ડાકે
ઘડીક હાજરી આલવા આય ને
માં હાજરી આલવા આય ને

કાચી કેડનો માંડવ છાંયો
ઘડીક ઘુમરો મારવા આવો
કાચી કેડનો માંડવ છાંયો
ઘડીક ઘુમરો મારવા આવો

એ વેણ વધારો આલવા
માં આવો તમે પાટમાં
થોડીક વાર નવરઇ લો ને
આઈ વેણ વધારો દો ને

bharatlyrics.com

મોડવ છાંયો ભલી ભાતે
અવસર આયો તારો આજે
ઘડીક ઓટો મારવા આય ને
ઘડીક ઓટો મારવા આય ને

વેળા બની તારી આય ને
માં ઓટો મારવા આય ને

તોબાનાં કળશ ભરી ગંગા જળ લાયા
આવે સેમોજ હોંભળી ઢોલી પાવડીયા તેડાયા
વિહત મેલડી ને સધી ગોગો આયા
ભડકોહણની સેમોજ માં તમે ના દેખાયા

શૈલેષ ભડકોહણની માડી માં આવો વેલ જોડી
શૈલેષ ભડકોહણની માડી માં આવો વેલ જોડી

આભે ઝમકયા ઘમ્મર ઘૂઘરા
અને આયા માના રથડા
વેળા બની વાંજેન આઈ
મારા રોમનું નોમ લાઈ

મોડવ છાયો ભલી ભાતે
અવસર આયો તારો આજે
ઘડીક ઓટો મારવા આય ને
માડી ઓટો મારવા આય ને

માડી મોડવ માલવા આય ને
ઘડીક ઓટો મારવા આય ને

પાટે આઈ માડી પાટની ધણીયોની
ધૂની ધીજ આપી આખી દુનિયા એ જોણી
ધાર્યા કોમ પુરા પાડે કંકુ રે કપાળી
બોલ્યો બોલ ભોંય ના પડે આલે જયારે તાલી

પરોઢિયે વાગ્યો પાવો હવે તેલ ફૂલ ચઢાવો
પરોઢિયે વાગ્યો પાવો હવે તેલ ફૂલ ચઢાવો

ગોળ ઘી ના પ્યાલા લાવો
કુળની માતા ને આજ પાવો
અમરત વાયડ હારે રેજે
હાકોટે હાજર થાજે

મોડવ છાયો ભલી ભાતે
અવસર આયો તારો આજે
ઘડીક ઓટો મારવા આય ને
માં ઓટો મારવા આય ને

ઘડીક ઓટો મારવા આય ને
માં ઓટો મારવા આય ને.

Maa Taro Modav Chayo Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *