મોત ની સીઝન ચાલે પાગલ મારુ નક્કી નહીં Mot Ni Sijan Chale Pagal Maru Nakki Nahi Lyrics - Dhaval Barot

મોત ની સીઝન ચાલે પાગલ મારુ નક્કી નહીં | MOT NI SEASON CHALE PAGAL MARU NAKKI NAHI LYRICS IN GUJARATI: This Gujarati Love song is sung by Dhaval Barot from album Jannat Video Patan. The music of "Mot Ni Season Chale Pagal Maru Nakki Nahi" song is composed by Jackie Gajjar, while the lyrics are penned by Amarat Rabari Vayad and Rajan Rathod Vayad. The music video of the song features Dhaval Barot and Priyanka Soni.

મોત ની સીઝન ચાલે પાગલ મારુ નક્કી નહીં Lyrics in Gujarati

એ મળવું હોય તો મળી લે પછી મળાશે નહીં
એ મળવું હોય તો મળી લે પછી મળાશે નહીં
જોજે પછી પસ્તાવાનો વાળો આવે નઈ
મોત ની સીઝન ચાલે પાગલ મારુ નક્કી નઈ
એ મળવું હોય તો મળી લે પછી મોકો મળશે નઈ
મળવું હોય તો મળી લે ખોટો વાયદો કરશો નઈ
આખળી સીઝન ચાલે મારુ નક્કી કેવાય નઈ

હે ગેરંટી કોઈ નઈ મોત ની તારીખ હોય નઈ
ગેરંટી કોઈ નઈ મોત ની તારીખ હોય નઈ
એ મળવું હોય તો મળી લે પછી મળાશે નહીં
જોજે પછી પસ્તાવાનો વાળો આવે નઈ
મોત ની સીઝન ચાલે પાગલ મારુ નક્કી નઈ
અરે રે મોત ની સીઝન ચાલે ગોડી મારું નક્કી નઈ

હે અદેખી આ દુનિયા ફાટ રે પડાવે
તારા ને મારા વચ્ચે ઝઘડા કરાવે
અરે અરે રે મારા થી હમણાં તમે દૂર ચમ ફરશો
ખબર નથી પડતી તમે ઓમ ચમ કરો છો
એ કોક ની વાદે ચડ્યા છો હમણાં થી બગડ્યા છો
કોક ના રવાડે ચડી બગડી તમે હેંડ્યા છો

ખોટે ખોટા બોના કરી બતાવશો નઈ
ખોટે ખોટા ભ્રમ મા ભરમાવશો નઈ
મોત ભમેંસે માથે મારું નક્કી કેવરાય નઈ
અરે અરે રે કાળ ફરેશે માથે મારું નક્કી કેવાય નઈ

હે ગોતી લીધો તે તારે જીવવાનો જરિયો
તોફોને ચડ્યો ગોડી દુઃખ નો માર દરિયો
અરે રોમ રોમ નસો તારો ચડ્યો ધઉં થઇ ને ફરે રોમિયો
મારો મારો કરી દગો કરે બધી છોરીયો
હે મરતો મને મેલી એતો પારકા ની થઇ ગઈ
મરતો મને મેલી એતો પારકા ની થઇ ગઈ

ભારતલીરીક્સ.કોમ

એ વેળા વેળી થઇ મારી જોવા જેવી થઇ
વેળા વેળી થઇ વસ્તી ને જોવા જેવી થઇ
મોત ની સીઝન આયી મારો જીવ લઇ જઈ
એ મોત ની સીઝન આયી મારો જીવ લઇ જઈ

bharatlyrics.com

Mot Ni Sijan Chale Pagal Maru Nakki Nahi Lyrics

Ae malvu hoy to mali le pachhi malase nahi
Ae malvu hoy to mali le pachhi malase nahi
Joje pachhi pastavano vaaro aave nai
Mot ni sijan chale pagal maaru nakki nai
Ae malvu hoy to mali le pachhi moko malse nahi
Malvu hoy to mali le khoto vaaydo karso nai
Aakhri sijan chale maaru nakki kevay nai

He geranti koi nai mot ni taarikh hoy nai
Geranti koi nai mot ni taarikh hoy nai
Ae malvu hoy to mali le pachhi malase nahi
Joje pachhi pastavano vaaro aave nai
Mot ni sijan chale paagal maaru nakki nai
Are re mot ni sijan chale godi maaru nakki nai

He adekhi aa duniya faat re padave
Taara ne maara vache jaghda karave
Are are re maara thi hamna tame dur cham farsho
Khabar nathi padti tame om cham karo chho
Ae kok ni vaade chadya chho hamna thi bagdya chho
Kok naa ravade chadi bagdi tame hedya chho

Khote khota bona kari batavso nai
Khote khota bhram ma bharmavso nai

Mot bhamese maathe maaru nakki kevray nai
Are are re kaar farese maathe maaru nakki kevay nai

He goti lidho te taare jivvano jariyo
Tofone chadyo godi dukh no maar dariyo
Are rom rom naso taaro chadyo dhau thai ne fare romiyo
Maaro maaro kari dago kare badhi chhoriyo
He marto mane meli aeto parka ni thai gai
Marto mane meli aeto parka ni thai gai

Ae vera veri thai maari jova jevi thai
Vera veri thai vasti ne jova jevi thai
Mot ni sijan aayi maaro jiv lai jai
Ae mot ni sijan aayi maaro jiv lai jai

Mot Ni Sijan Chale Pagal Maru Nakki Nahi Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *