મારા જેવા કપડા પેરી મેચિંગ કરે છે Mara Jeva Kapda Peri Meching Kare Chhe Lyrics - Dhaval Barot

LYRICS OF MARA JEVA KAPDA PERI MECHING KARE CHHE IN GUJARATI: મારા જેવા કપડા પેરી મેચિંગ કરે છે, The song is recorded by Dhaval Barot from album Jannat Video Patan. "Mara Jeva Kapda Peri Meching Kare Chhe" is a Gujarati Love song, composed by Jackie Gajjar, with lyrics written by Amrat Vayad and Rajan Rathod Vayad. The music video of the track features Dhaval Barot and Zeenat Khan.

મારા જેવા કપડા પેરી મેચિંગ કરે છે Lyrics in Gujarati

હે હું પેરુ એવું એ પણ પેરે સે
હે હું પેરુ એવું એ પણ પેરે સે
હું કરું એવું એ પણ કરે સે
મારા જેવા કપડા પેરી મેચિંગ કરે સે
હે હું પેરુ એવું એ પણ પેરે સે
મારા જેવા કપડા પેરી મેચિંગ કરે સે

હે વાટ જોઈ મારી એતો વેટીન્ગ કરે સે
કઈ નથી સકતી એતો મારા થી ડરે સે
હે હું પેરુ લાલ તો એ લાલ જ પેરે સે
હું પેરુ બ્લેક તો એ બ્લેક જ પેરે સે
સેમ ટુ સેમ કલર પેરી સેટિંગ કરે સે
હે મારા બાજુ વાળી છોળી મારા જોડે સેટિંગ કરે સે

ભારતલીરીક્સ.કોમ

હે ગોમ શેરી જોંપે મારી પાછળ એ ફરે સે
છોની છોની મારા પાછળ ફિલ્ડિંગ ભરે સે

હે મીઠી કરે સ્માઈલ જયારે હોમે એ મળે સે
આગવી અદાયે મને ઘાયલ એ કરે સે
હે બેનપણીઓ જોડે મારા વખાણ એ કરે સે
આડા કોને મને એવા હમાચાર મળે સે

હે હું પેરુ વાદળી એ વાદળી પેરે સે
હું પેરુ પિન્ક તો એ પિન્ક જ પેરે સે
મારા જેવું પેરી મારી કોપી કરે સે
આ એકટીવા વાળી મારી પાછળ પડી સે

હે મારા ભાઈબંધ જોડે થી નંબર મારો લઇ ગઈ
લવ યુ લખે પણ ફોન માં બોલે નહિ

હો અચાનક એક દાડો મુલાકાત થઇ ગઈ
પછી એના જોડે મારે દિલની વાત થઇ ગઈ
હે હાચુ કવસુ તને બહુ લવ હું કરું શું
તને ચો ખબર સે હું તારા પર મરુ શું

હું પેરુ ટી-શર્ટ તો એ ટી-શર્ટ પેરે સે
હું પેરુ બુશર્ટ તો એ બુશર્ટ પેરે સે
મારા જેવું જીન્સ પેરી મેચિંગ કરે સે
હે સેમ ટુ સેમ કલર પેરી મેચિંગ કરે સે

Mara Jeva Kapda Peri Meching Kare Chhe Lyrics

He hu peru aevu ae pan pere se
He hu peru aevu ae pan pere se
Hu karu aevu ae pan kare se
Mara jeva kapda peri meching kare se
He hu peru aevu ae pan pere se
Mara jeva kapda peri meching kare se

He vat joi mari aeto wetting kare se
Kai nathi sakti aeto mara thi dare se
He hu peru laal to ae laal j pere se
Hu peru black to ae black j pere se
Sem tu sem color peri seting kare se
He mara baaju vari chhori mara jode seting kare se

He gom sheri jope mari pachhad ae fare se
Chhoni chhoni mara pachhad filding bhare se

He mithi kare smail jyare home ae male se
Aagvi adaye mane ghayal ae kare se
He benpaniyo jode mara vakhan ae kare se
Aada kone mane aeva hamachar made se

He hu peru vadari ae vadari pere se
Hu pehru pink to ae pink j pere se
Mara jevu peri mari copy kare se
Aa activa vari mari pachhad padi se

He mara bhaibandh jode thi nambar maro lai gai
Love you lakhe pan phone ma bole nahi

bharatlyrics.com

Ho achanak ek daro mulakat thai gai
Pachhi aena jode mare dilni vaat thai gai
He hachu kavsu tane bahu love hu karu shu
Tane cho khabar se hu tara par maru shu

Hu peru t-shirt to ae t-shirt pere se
Hu peru busat to ae busat pere se
Mara jevu jince peri meching kare se
He sem tu sem color peri meching kare se

Mara Jeva Kapda Peri Meching Kare Chhe Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *