લેબડા વાળા ગોગાજી Lebda Vada Gogaji Lyrics - Kinjal Rabari

લેબડા વાળા ગોગાજી | LEBDA VADA GOGAJI LYRICS IN GUJARATI: This Gujarati Festivals song is sung by Kinjal Rabari from album Jannat Video Patan. The music of "Lebda Vada Gogaji" song is composed by Vipul Prajapati and Shashi Kapadiya, while the lyrics are penned by Amarat Vayad.

Lebda Vada Gogaji

He ghamghor lebdo ne shitad chhoy
He ghamghor lebdo ne shitad chhoy
Thad ma se rafado ne rafada ni moy
Manidhar maharaj rafada ma hoy
He maro manidhar maharaj rafada ma hoy

Ae hona no mugat ne maadhe mani
Bhar zeele dharti no stambh thai dhani
Hona no mugat ne maadhe mani
Bhar zeele dharti no stambh thai dhani

He ghamghor lebdo ne shitad chhoy
He ghamghor lebdo ne shitad chhoy
Thad ma se rafado ne rafada ni moy
Madidhar maharaj rafada ma hoy
He maro manidhar maharaj rafada ma hoy

He varso juno lembado ne zer lebde chusay chhe
Lebda no joro nakhe jer utari jaay chhe

He chhetar chhedha no gogo padar parhad no
Baldev okha no jogi kamboi gom no

He manidhar jogi gom jaat ke ghare
Nyay maate prabhu maaro pote lade
Manidhar jogi gom jaat ke ghare
Nyay maate prabhu maaro pote lade

He vanghati chhedado ne shitad chhoy
He vanghati chhedado ne shitad chhoy
Chhetar vache rafado ne rafada ni moy
Chhetar na chare khune najar eni hoy
He arjan na juna gog ni najar jo ne hoy

He sheshnaag avatari manidhar gogo
Maal dhor monahe na aavava de rogo
He va vakhat vayaro hoy ne vaave jo jehri
Dabra ghoda halkari aave vahlo dori

He amarat vayad ke aato bhide bhego thay
Nyayadhish nag alya one j kehvay
He amarat vayad ke aato bhide bhego thay
Nyayadhish nag alya one j kehvay

He ek ruda radiyamana gomada ni moy
He ek ruda radiyamana gomada ni moy
Joy betha hoy gogo mandir ni moy
Ae gom na choki pore gogo maro hoy

He manidhar gog hauni rakhevade hoy.

લેબડા વાળા ગોગાજી Lyrics in Gujarati

હે ઘમઘોર લેંબડો ને શીતળ છોય
હે ઘમઘોર લેંબડો ને શીતળ છોય
થડ માં સે રાફડો ને રાફડા ની મોય
મણિધર મહારાજ રાફડા માં હોય
હે મારો મણિધર મહારાજ રાફડા માં હોય

એ હોના નો મુગટ ને માથે મણિ
ભાર ઝીલે ધરતી નો સ્તંભ થઇ ધણી
હોના નો મુગટ ને માથે મણિ
ભાર ઝીલે ધરતી નો સ્તંભ થઇ ધણી

હે ઘમઘોર લેંબડો ને શીતળ છોય
હે ઘમઘોર લેંબડો ને શીતળ છોય
થડ માં સે રાફડો ને રાફડા ની મોય
મણિધર મહારાજ રાફડા માં હોય
હે મારો મણિધર મહારાજ રાફડા માં હોય

હે વરસો જૂનો લેંબડો ને ઝેર લેબડે ચૂસાય છે
લેબાડા નો જોરો નાખે ઝેર ઉતારી જાય છે
હે છેતર છેડા નો ગોગો પાદર પરહાડ નો
બલદેવ ઓખા નો જોગી કંબોઇ ગોમ નો

bharatlyrics.com

હે મણિધર જોગી કોમ જાટ કે કરે
ન્યાય માટે પ્રભુ મારો પોતે લડે
મણિધર જોગી કોમ જાટ કે કરે
ન્યાય માટે પ્રભુ મારો પોતે લડે

હે વનઘટી છેદડો ને શીતળ છોય
હે વનઘટી છેદડો ને શીતળ છોય
છેતર વચ્ચે રાફડો ને રાફડા ની મોય
છેતર ના ચારે ખૂણે નજર એની હોય
હે અરજણ ના જુના ગોગ ની નજર જો ને હોય

હે શેષનાગ અવતારી મણિધર ગોગો
માલ ઢોર મોનહે ના આવવા દે રોગો
હે વા વખત વાયરો કોય ને વાવે જો જેહરી
ડાબરા ઘોડા હલકારી આવે વ્હાલો દોડી

હે અમરત વાયડ કે આતો ભીડે ભેગો થાય
ન્યાયાધીશ નાગ અલ્યા ઓને જ કહેવાય
અમરત વાયડ કે આતો ભીડે ભેગો થાય
ન્યાયાધીશ નાગ અલ્યા ઓને જ કહેવાય

હે એક રૂડા રળિયામણા ગોમડા ની મોય
હે એક રૂડા રળિયામણા ગોમડા ની મોય
જ્યો બેઠા હોય ગોગો મંદિર ની મોય
એ ગોમ ના ચોકી પોરે ગોગો મારો હોય

હે મણિધર ગોગ હૌની રખેવાળે હોય.

Lebda Vada Gogaji Lyrics PDF Download
Print Print PDF     Pdf PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *